Kontakt

enerhaugen_halvor

Jobb- og pressekontakt
Hvis din henvendelse gjelder forespørsler angående oppdrag, foredrag, interiørstyling eller presse, kontakt:

Artist & Event AS v/Geir Hamnes
E-post: geir@artistevent.no

Tlf: 988 88 000

Andre henvendelser
For å kontakte Halvor direkte kan du bruke denne mailadressen:
E-post: post@halvorbakke.no